Έλεγχος Νομιμότητας

Η ακίνητη περιουσία αποτυπώνεται σε διάφορα δημόσια έγγραφα, άλλα πρωτογενή και ισχυρά, όπως οι τίτλοι ιδιοκτησίας και άλλα δευτερογενή, όπως για παράδειγμα το έντυπο Ε9 και ο λογαριασμός της ΔΕΗ. 

Παρατίθενται 7 έγγραφα τα οποία αναγράφουν τις επιφάνειες της ακίνητης περιουσίας και οφείλουν να συμφωνούν μεταξύ τους. 

Ελέγξτε αν οι αναγραφόμενες επιφάνειες συμφωνούν. Για παράδειγμα, τι επιφάνεια αναγράφεται στην κάτοψη της οικοδομικής σας άδειας; Είναι η ίδια που δηλώνετε στο Κτηματολόγιο; Πόσα τ.μ. δηλώνετε στο Ε9;  

Ιδανικά, θα δείτε ότι όλα ταυτίζονται. Αν όχι, θα πρέπει να εντοπίσετε ποιο έγγραφο απαιτεί διόρθωση και να το επικαιροποιήσετε, στα πλαίσια της δημιουργίας Φακέλου Ηλεκτρονικής Ταυτότητας του ακινήτου σας.

  • Τίτλοι ιδιοκτησίας
  • Τοπογραφικό διάγραμμα
  • Αποτυπώσεις As Built
  • Κτηματολογικό Απόσπασμα
  • Ε9
  • Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης
  • Λογαριασμός Ηλεκτρικής Ενέργειας
  • Οικοδομική Άδεια / Νομιμοποίηση (με νόμο 1337/83, 3843/10, 4010/11, 4178/13 ή άλλον)