ενημερωση για τισ αντικειμενικεσ αξιεσ των ακινητων

Οι αντικειμενικές αξίες που καθορίστηκαν το 2006 έχουν πλέον καταργηθεί, όπως και η αναπροσαρμογή τους το 2016 . 

Σε ισχύ βρίσκεται σήμερα η ΠΟΛ. 1113/2018 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2192 Β/2018, με έναρξη ισχύος από 01/01/2019. 

Μπορείτε να ανατρέξετε στον παρακάτω πίνακα για να δείτε γεωγραφικά τις κυκλικές ζώνες αντικειμενικών αξιών στην Αθήνα και τα προάστια. 

Οι γραμμικές ζώνες που καθορίζονται εντός κυκλικών ζωνών έχουν υψηλότερες αντικειμενικές αξίες, λόγω προσώπου σε κύριες οδούς.

Ο γεωγραφικός προσδιορισμός των ζωνών ανά την Ελλάδα είναι αναρτημένος στη σελίδα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας . Η αντιστοίχιση αξίας και ζώνης γίνεται βάσει του ΦΕΚ 2192Β/2018. (link κάτωθι)