ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΕΣ

ΣΤΑΔΙΑ κτηματολογιου

Για τις περιοχές στις οποίες έχει περαιωθεί το κτηματολόγιο, ο πολίτης πρέπει να έχει στη διάθεσή του τουλάχιστον το ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ή προτιμότερα, το ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ. Σε περίπτωση που δεν το διαθέτει, απευθύνεται στο αρμόδιο κτηματολογικό γραφείο (υποθηκοφυλακείο).

Μετά την περαίωση της κτηματογράφησης και την έναρξη λειτουργίας του κτηματολογικού γραφείου διατίθεται προθεσμία 9 έως 14 ετών για διορθώσεις.

Όταν η περιοχή ευρίσκεται σε φάση κτηματογράφησης, υποβάλλονται αρχικές δηλώσεις ιδιοκτησίας, επεξεργάζονται από το Κτηματολόγιο, υποβάλλονται και εξετάζονται τυχόν ενστάσεις, και με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η κτηματογράφηση περαιώνεται.

Όλη η επικράτεια έχει ενταχθεί σε πρόγραμμα κτηματογράφησης, ωστόσο σε περιοχές η κτηματογράφηση δεν έχει ακόμα ξεκινήσει.

!! Στο πεδίο “Αναζήτηση περιοχών” εισάγετε το Νομό και τον Προκαποδιστριακό ΟΤΑ όπου ευρίσκεται το ακίνητο.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

  • Ταυτότητα & Αποδεικτικό ΑΦΜ
  • Τίτλος κτήσης & Πιστοποιητικό Μεταγραφής στο οικείο Υποθηκοφυλακείο
  • Πολύγωνο εντοπισμού σε ΕΓΣΑ ’87 ή προτιμότερα, τοπογραφικό διάγραμμα